Wojtysiak-Kotlarski, M. (2015). Dylematy teoretycznego opisu przedsiębiorstwa. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 34(1), 98–101. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/2012