Cichosz, M., Nowicka, K., & Pluta-Zaremba, A. (2011). Branża KEP – barometr polskiej gospodarki. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 21(4), 85-94. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/2067