Roman, M. ., Adamczyk, P. ., & Kamińska, J. . (2011). Przewagi konkurencyjne polskich przedsiębiorstw. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 18(1), 88–97. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/2127