Rutkowski , K. . (2013). Zakupy w biznesie – potrzeba strategicznej reorientacji. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 29(4), 35–45. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/2171