Kowalczyk, S. (2020). Sektor żywnościowy w czasach pandemii. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 56(3), 43–53. https://doi.org/10.33119/KNoP.2020.56.3.3