Mantorska, J. (2020). Zagadnienie technologii i innowacji w perspektywie funkcjonowania Unii Europejskiej. Kwartalnik Nauk O Przedsińôbiorstwie, 57(4), 59-68. https://doi.org/10.33119/KNoP.2020.57.4.4