Mantorska, J. . (2020). Zagadnienie technologii i innowacji w perspektywie funkcjonowania Unii Europejskiej. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 57(4), 59–68. https://doi.org/10.33119/KNoP.2020.57.4.4