Zolotnytska, Y. (2021). Rola rodzinnych gospodarstw rolnych w rozwoju rolnictwa i obszar√≥w wiejskich w Polsce: stan i perspektywy. Kwartalnik Nauk O Przedsińôbiorstwie, 58(1), 43-58. https://doi.org/10.33119/KNoP.2020.58.1.4