Pecura, P. (2021). Pieniądz jako miara czasu. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 58(1), 68-78. https://doi.org/10.33119/KNoP.2020.58.1.6