Sopoćko, A. (2021). Dynamiczna koncepcja przewag komparatywnych. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 59(2), 4-17. https://doi.org/10.33119/KNoP.2021.59.2.1