Gemra, K. . (2021). Świadomość funkcjonowania green bonds na polskim rynku obligacji korporacyjnych. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 61(4), 30–38. https://doi.org/10.33119/KNoP.2021.61.4.3