Rogalska, I. ., Marks-Bielska, R. ., & Babuchowska, K. . (2021). Wpływ instytucji otoczenia biznesu na inicjowanie i prowadzenie działalności gospodarczej. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 61(4), 39–48. https://doi.org/10.33119/KNoP.2021.61.4.4