Cenkier, A. (2021). Finansowanie kapitałem obcym – konfrontacja praktyki gospodarczej z elementami teorii. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 62(5), 4-14. https://doi.org/10.33119/KNoP.2021.62.5.1