Grygiel-Tomaszewska, A., & Turek, J. (2021). Rola ESG we wczesnym ostrzeganiu przed niewypłacalnością i bankructwem. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 62(5), 25-39. https://doi.org/10.33119/KNoP.2021.62.5.3