Rudzka, I. M. (2021). Sprzężenia zwrotne w obszarze mieszkalnictwo – przedsiębiorczość i ich wpływ na zrównoważony rozwój miasta. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 62(5), 49-62. https://doi.org/10.33119/KNoP.2021.62.5.5