Godlewska, M. (2022). Dostępność do dóbr jako substytut własności w świetle badania zamówień publicznych udzielanych przez JST w Polsce. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 63(1), 5-16. https://doi.org/10.33119/KNoP.2022.63.1.1