Monkiewicz, J. ., & Monkiewicz, M. . (2022). Elementy nowego podejścia do ochrony konsumenta na jednolitym rynku ubezpieczeniowym UE. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 63(1), 17–31. https://doi.org/10.33119/KNoP.2022.63.1.2