Ślażyńska-Kluczek, D. (2022). Zielone obligacje jako metoda finansowania projektów inwestycyjnych. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 63(1), 33-44. https://doi.org/10.33119/KNoP.2022.63.1.3