Andrzejak, M. (2022). Zrównoważony rozwój sieci franczyzowej w świetle teorii agencji. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 63(1), 45-56. https://doi.org/10.33119/KNoP.2022.63.1.4