Mazurkiewicz, M. (2022). Metody heurystyczne jako skuteczne narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem w czasach niepewności. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 63(1), 57-70. https://doi.org/10.33119/KNoP.2022.63.1.5