Zolotnytska, Y. ., & Kowalczyk, S. (2022). Ukraina na światowym rynku rolnym. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 65(3), 5–25. https://doi.org/10.33119/KNoP.2022.65.3.1