Łaszek, J., & Waszczuk, J. (2022). Koncepcja zrównoważonego rozwoju na rynkach mieszkaniowych – wyzwania dla Polski. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 65(3), 27-45. https://doi.org/10.33119/KNoP.2022.65.3.2