Marszałek, A. (2022). Innowacje w sektorze biotechnologii jako katalizator procesu transferu wiedzy i technologii. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 65(3), 48-61. https://doi.org/10.33119/KNoP.2022.65.3.3