Dowmont, B. (2022). Perspektywa zmian w modelu biznesowym prosumenckiej instalacji fotowoltaicznej – ujęcie koncepcyjne. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 65(3), 83-95. https://doi.org/10.33119/KNoP.2022.65.3.5