Ejsmont, A. (2022). Wpływ offshoringu na kreację zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw produkcyjnych. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 65(3), 97-108. https://doi.org/10.33119/KNoP.2022.65.3.6