Łabędzki, R. (2022). Zarządzanie kapitałem ludzkim w branży gier video – przegląd literatury. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 65(3), 109-122. https://doi.org/10.33119/KNoP.2022.65.3.7