Grzegorzewska-Mischka, E. ., & Zaborowski, M. . (2022). Wybrane rozwiązania prawne z ustawy z 2019 roku – Prawo zamówień publicznych w ocenie polskich przedsiębiorstw. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 66(4), 65–81. https://doi.org/10.33119/KNoP.2022.66.4.5