Jarmusz, J. ., & Marzantowicz, Łukasz . (2022). Efektywność energetyczna użytkowania produktu jako przesłanka rozwoju producentów łodzi motorowych w Polsce. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 66(4), 121–139. https://doi.org/10.33119/KNoP.2022.66.4.8