Sobik, B. . (2022). Ryzyko klimatyczne jako kluczowy rodzaj ryzyka w sektorze energetycznym. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 66(4), 141–154. https://doi.org/10.33119/KNoP.2022.66.4.9