Kowalczyk, S. (2023). Niemoc Braci* Ekonomistów czy natura praw. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 67(1), 5–22. https://doi.org/10.33119/KNoP.2023.67.1.1