Michalak, J., & Wysocki, J. (2023). Ekoinnowacje w branży produkcji materiałów budowlanych w Polsce. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 67(1), 23–38. https://doi.org/10.33119/KNoP.2023.67.1.2