Kwasek, M., & Kowalczyk, S. (2023). Straty i marnotrawstwo żywności w aspekcie bezpieczeństwa żywnościowego. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 68(2), 23–42. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/3535