Szpringer, W. (2023). Metaverse – nadmierny szum czy nowe szanse dla biznesu? (cz. 1). Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 68(2), 55–67. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/3537