Danielak, W., & Wysocki, R. (2023). Wpływ częstotliwości pracy zdalnej w czasie pandemii COVID-19 na pracowników zespołów projektowych. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 68(2), 69–86. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/3538