Szpringer, W. (2023). Metaverse – nadmierny szum czy nowe szanse dla biznesu? (Cz. 2). Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 70(4), 5–18. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/4268