Ślażyńska-Kluczek, D., & Brzezek, M. (2023). Czynniki ESG jako elementy zrównoważonego rozwoju wpływające na postrzeganie przedsiębiorstw przez konsumentów. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 70(4), 73–90. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/4272