Bentkowska, K. (2019). Prognozy dynamiki inwestycji przedsiębiorstw a ekonomia behawioralna. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 52(3), 37–45. https://doi.org/10.5604/01.3001.0013.4788