Gemra, K. (2019). Crowdfunding udziałowy, jako forma finansowania rozwoju przedsiębiorstwa. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 52(3), 47–55. https://doi.org/10.5604/01.3001.0013.4789