SZYMAŃSKI, Władysław. Polska wobec wyzwań rozwojowych. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, [S. l.], v. 47, n. 2, p. 9–20, 2018. DOI: 10.5604/01.3001.0012.4725. Disponível em: https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1192. Acesso em: 21 maj. 2024.