ŁOPACIŃSKI, Tomasz. Ryzyko w zarządzaniu projektem innowacyjny m. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, [S. l.], v. 47, n. 2, p. 72–81, 2018. DOI: 10.5604/01.3001.0012.4732. Disponível em: https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1259. Acesso em: 27 maj. 2024.