KOŁODZIEJ, Dariusz. Zarządzanie bezpieczeństwem we Wspólnej Polityce Celnej. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, [S. l.], v. 47, n. 2, p. 90–97, 2018. DOI: 10.5604/01.3001.0012.4733. Disponível em: https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1261. Acesso em: 26 maj. 2024.