KOTLEWSKI, Dariusz. Niuanse bezpieczeństwa lokalizacyjnego. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, [S. l.], v. 47, n. 2, p. 98–103, 2018. DOI: 10.5604/01.3001.0012.4734. Disponível em: https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1262. Acesso em: 23 maj. 2024.