KASIEWICZ, S. Nowe trendy w systemie regulowania rynku usług bankowych. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, v. 45, n. 4, p. 7-21, 31 grudz. 2017.