ROGOWSKI, Waldemar; GEMRA, Kamil. Nasilenie zjawiska delistingu spółek na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, [S. l.], v. 53, n. 4, p. 51–59, 2019. DOI: 10.5604/01.3001.0013.6506. Disponível em: https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1866. Acesso em: 19 maj. 2024.