HERMAN, Andrzej. Polska gospodarka – od „kopalnej” do cyfrowej?. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, [S. l.], v. 40, n. 3, p. 4–7, 2016. Disponível em: https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1922. Acesso em: 19 maj. 2024.