HERMAN, Andrzej. Współzależność aksjologii wartości ekonomicznej z metodami jej pomiaru. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, [S. l.], v. 33, n. 4, p. 2–2, 2014. Disponível em: https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1925. Acesso em: 19 maj. 2024.