BANASIK, Przemysław. Kadra zarządzająca a zaufanie do wymiaru sprawiedliwości. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, [S. l.], v. 33, n. 4, p. 26–35, 2014. Disponível em: https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1928. Acesso em: 23 maj. 2024.