GOŁĘBIOWSKA, Ewa. Instytucjonalne ramy społecznej odpowiedzialności organizacji w UE. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, [S. l.], v. 33, n. 4, p. 18–25, 2014. Disponível em: https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1929. Acesso em: 26 maj. 2024.