RUMIŃSKI, Robert. Architektura chińskiego ekosystemu przedsiębiorczości – rozwój oraz metody finansowania. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, [S. l.], v. 33, n. 4, 2014. Disponível em: https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1935. Acesso em: 23 maj. 2024.