HERMAN, Andrzej. Gospodarka Polski oparta na innowacjach?. Kwartalnik Nauk o Przedsińôbiorstwie, [S. l.], v. 32, n. 3, 2014. Dispon√≠vel em: https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1936. Acesso em: 22 maj. 2024.